top of page

日本香烟(本土完税)

             提示:2条起订包邮 (单条需补50人民币),日烟与国产香烟、韩国香烟、电子烟无法拼箱发货   

                                                                             支持发货地区:美国 加拿大 英国 香港 澳大利亚  

提示:快递邮寄到货时间 4至8天到货   日本直邮美国 西部城市可能会被退回,美东城市通关情况好